Glemt log på?   Registrer  

Information

Køkkenet

Privatlivspolitik

Personale

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Trivselsvurderinger (TOPI)

Fokuspunkt 2017 - 2019

Den styrkede læreplan

Gruppeinfo

Uddover det daglige pædagogiske arbejde på stuerne har vi tre forskelige hold, et motorikhold, et sansehold og et adventurehold. Alle hold starter 9.30. Holdene mødes en gang om ugen på tværs af vuggestuen. 

På hver hold er tilknyttet en voksen fra hver stue, der hver medbringer 3 - 4 børn fra sin egen stue. Personalet forbereder sig og planlægger dagene på holdene fra gang til gang, heri ligger muligheden for at arbejde sammen på kryds af stuerne,og fordybe sig i pædagogikken. Hver måned har Holdene, et nyt tema som der arbejdes målrettet med, med udgangspunkt i de pædagogiske lærerplaner.

Børnene lærer alle de voksne bedre at kende og der er mulighed for at skabe relationer på kryds og tværs af stuerne.

På stuerne er der særlig fokus på sprog om mandagen, derudover er sprog og kommunikation altid en vigtig del af den pædagogiske praksis.

Tour teamet

Side 1 ud af 3